Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van de cliënt tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd zonder rechterlijke interventie.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden voor budgetbeheer. Om over het inkomen te beschikken opent de budgetbeheerder, middels machtiging van de cliënt, een beheersrekening. De budgetbeheerder zorgt voor de betaling van vaste lasten en, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, binnenkomende rekeningen. Dit wordt tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget.

Voor budgetbeheer brengen wij intakekosten en maandelijks een bedrag in rekening gelijkwaardig aan het LOVCK-tarief Bewindvoering.

Wij helpen u

en staan in contact met het volgende organisaties:
Nijman & Dulder Beschermingsbewind Nijman & Dulder Beschermingsbewind Almere