Curatele

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Iemand die onder curatele is gesteld wordt ook 'curandus' genoemd. De rechter die de curatele over een curandus uitspreekt, benoemt ook een curator.

Als gevolg van de ondercuratelestelling is een curandus niet meer in staat zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Hij is bijvoorbeeld niet meer in staat tot het sluiten van overeenkomsten. Indien een curandus niettemin een overeenkomst sluit, kan de curator deze overeenkomst vernietigen. Uitzondering hierop is het beschikken over geld dat de curandus voor zijn levensonderhoud ter beschikking is gesteld (huishoudgeld, zakgeld en kleedgeld).

  • Taken curator:
  • Inventariseren van het bezit
  • Het maken van een boedelbeschrijving
  • Behartigen van persoonlijke en financiĆ«le belangen
  • Bij wilsonbekwaamheid het vervullen van alle bevoegdheden die nodig zijn, bijvoorbeeld over de medische behandeling en de verblijfplaats
  • Afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter
 • Wij helpen u

  en staan in contact met het volgende organisaties:
  Nijman & Dulder Beschermingsbewind Nijman & Dulder Beschermingsbewind Almere