Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van volwassenen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn. Deze persoon wordt door de kantonrechter onder bewind gesteld van een bewindvoerder. De bewindvoerder is dan verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen. Als de kantonrechter iemands bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind heeft gesteld, dan kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij met zijn bezittingen doet.

Bij een beschermingsbewind blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken mits hij of zij kan overzien wat dit betekent en uiteraard altijd in overleg met de bewindvoerder. Bij een bewind mag iemand alleen niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen die onder het bewind vallen beschikken. Het beheer over de goederen berust uitsluitend bij de bewindvoerder.

  • Taken bewindvoerder:
  • In kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, boedelbeschrijving.
  • Uitvoeren reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen
  • Het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar,
  • Rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter
  • Schuldeisers en andere belanghebbende op de hoogte stellen van de bewindvoering
  • Indien mogelijk, betalingsregeling treffen met schuldeisers
  • Indien nodig, aanmelding voor het schuldhulptraject (WSNP)
 • Wij helpen u

  en staan in contact met het volgende organisaties:
  Nijman & Dulder Beschermingsbewind Nijman & Dulder Beschermingsbewind Almere