Werkwijze

Indien u van mening bent dat u , om welke redenen dan ook, niet langer in staat bent uw financiële administratie zelfstandig te beheren, maken wij een vrijblijvende afspraak om uw problematiek te bespreken bij ons op kantoor of bij u thuis. Het is namelijk erg belangrijk dat uw situatie goed wordt bekeken en dat uw vragen worden beantwoord. Wederzijdse communicatie, openheid en persoonlijke aandacht zijn immers de basis van een goede samenwerking.

Wanneer u besluit dat het beschermingsbewind mogelijk voor u de oplossing is, wikkelen wij samen uw aanvraag af. Vervolgens krijgt u een oproep voor de zitting bij de kantonrechter bij de rechtbank van uw woonplaats. Indien noodzakelijk, gaan we met u mee naar de zitting. Na toewijzing van het bewind door de kantonrechter wordt uw administratie vervolgens door u aan ons overgedragen en voeren we de adreswijzigingen door m.b.t. derden belanghebbenden zoals inkomstenverstrekkers en schuldeisers. Deze overname brengt rust in uw financiële situatie.

Cliént zelf blijft wel altijd verantwoordelijk om voor inkomen te zorgen.

Bij dringende noodzaak kan budgetbeheer opgestart worden zolang er nog geen uitspraak van de rechter is.

Onze werkwijze?
- Aanvragen beheer- en leefgeldrekening op naam van de cliënt.
- Overmaken van overeengekomen leefgeld op uw leefgeldrekening
- Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
- Bewaken dat er elke maand inkomen wordt ontvangen
- Aanvragen Zorg- en/of huurtoeslagen
- Aanvragen WA verzekering
- Aanvragen van voorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand)
- Aanvragen van schuldregeling en begeleiden tijdens dit traject
- Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
- Aanvragen PGB rekening + contact met zorgkantoor
- Opstellen budgetplan (overzicht inkomsten/uitgaven)
- Postadres wijzigingen doorgeven aan alle instanties en bedrijven
- Betalen van alle vaste lasten (zolang er voldoende saldo op de rekening aanwezig is)
- Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar, indien u daar zelf niet toe in staat bent.
- Verzorgen van aangifte inkomstenbelastingdienst box 1
- Inventarisatie van schuldenlast
- Begeleiding schuldhulptraject (indien nodig/van toepassing)

Bij rechtzaken treden wij op als formele procespartij. Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter inzake het gevoerde bewind